• 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Maatschappelijk gewenste routes
#1
Regelmatig wordt de volgende vraag gesteld aan het NWB in verschillende vormen aan het NWB gesteld:

      Kunt u het NWB aanpassen zodat er geen vrachtwagens meer door de … straat rijden?
  Antwoord
#2
Deze vraag komt begrijpelijkerwijs veel voor, maar helaas is de oplossing minder simpel dan het lijkt.

Op dit moment (begin 2022) bevat het NWB geen informatie over toegestane type verkeersdeelnemers. We zijn er wel heel hard mee bezig om die informatie toe te voegen, dat  zal naar verwachting tegen het eind van/in de loop van het eerste kwartaal  van 2022 het geval zijn. Dan is deze informatie, die we afleiden uit bijvoorbeeld het landelijk verkeersborden bestand, als open data beschikbaar.
Maar ook dan is dit maar een deel van de oplossing.

In een gentlemens agreement jaren geleden is tussen het ministerie van IenW en de gezamenlijke marktpartijen afgesproken, dat IenW/overheids diensten zich beperken tot algemene berichten voor grotere aantallen gebruikers tegelijkertijd.
Een navigatiebericht in een app van een individuele chauffeur of een route advies opgevraagd met een online applicatie vallen daar dus niet onder. Deze informatie wordt door zogenaamde service providers (denk aan Tom Tom, Flitsmeister, HERE, Google, op een bepaalde doelgroep gerichte bedrijven voor bijvoorbeeld het beroepsvervoer,  ….) verstrekt. Het staat hen daarbij vrij om de door de overheid als open data beschikbaar gestelde gegevens al dan niet te gebruiken.

De overheid kan de serviceproviders dus niet dwingen de informatie over vrachtwagen verboden/zoneringen te gebruiken.
Aan de andere kant hebben een aantal serviceproviders wel behoefte aan landsdekkende, nauwkeurige en volledige data op dit gebied. Vanuit het Ministerie van IenW wordt er in het kader van de data top 15, waar data voor logistiek hoog in de prioriteitenlijst staan, op aangedrongen dat wegbeheerders deze data op orde brengen en beschikbaar stellen. Het Ministerie heeft hiervoor onder andere het bedrijf Matrixian ingeschakeld die hier een app voor aanbieden waarin de wegbeheerders kunnen muteren. Dit is voor zover bij NWB bekend al beschikbaar.

Een vervolgstap in  het verbeteren van deze  informatiestroom van wegbeheerder naar serviceprovider gaat later in 2022 gezet worden door deze data meer automatisch af te leiden uit gegevens die u als wegbeheerder toch al moet of kunt leveren, het liefst via één loket, zodat u niet meerdere  instanties van mutaties op de hoogte hoeft te stellen.
  Antwoord
#3
Ik ben niet thuis in de ADR-regelgeving, maar volgens mij volgen daar beperkingen uit voor de bebouwde kom. Zit dat wel in het NWB?
  Antwoord
#4
(01-25-2022, 10:52 PM)Wouter82 schreef: Ik ben niet thuis in de ADR-regelgeving, maar volgens mij volgen daar beperkingen uit voor de bebouwde kom. Zit dat wel in het NWB?

Informatie over bebouwde kom zit nog niet in het NWB, we verwachten wel dit in het eerste half jaar van 2022 toe te voegen op basis van de blauwse kom/einde kom borden uit de verkeersborden database.
  Antwoord


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)